PICS


menu4 sve
home hospitality activities products contacts news

La Querce II är den nordligaste vingården i Chiant Classico distriktet. Med sina 12 ha jord, därav 4 ha Chianti Classico och 4 ha olivfält även de inskrivna i Chianti Classico, är det en mindre producent , där kvaliteten alltid kommit i första hand. I både vin och olivoljeproduktionen används endast ekologiska bekämpningsmedel.